B2B Handelsbetingelser

B2B HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER:

1. PARTERNE
1.1 Når du handler som virksomhed, som firma eller på anden erhvervsmæssig vis, er du at betragte som b2b, uanset om du oplyser dit cvr nummer og relaterede data. Angiver du et firmanavn er din handel således at betragte som b2b (dette gælder uanset adresse der sendes til, unaset hvilket betalingskort der benyttes osv.)

2. TILBUD OG BESTILLING
2.1 En handel er først indgået enten når Triathlonshop har konfirmeret ordren manuelt (ikke at forveksle med den automatiske ordrebekræftelse der fremsendes) eller når varen afsendes af Triathlonshop. Indtil varen er afsendt er kunden berettiget til at annullere bestillingen.
2.2 Triathlonshop forbeholder sig retten til at annullere en handel hvis der er tale om prisfejl, udsolgte varer m.fl.

3. PRISER
3.1 Når du som b2b kunde handler på webshoppen er alle priser oplyst inkl. moms. Du skal således selv fratrække moms hvis du ønsker at udregne denne pris.
3.2 Betaling kan kun ske med betalingskort og mobilepay via webshoppen. Beløbet reserveres indtil varen afsendes.
3.3 Under hensyntagen til uroligt marked, katastrofer, pandemi m.fl. kan priser justeres efter bestillingen er foretaget for at tilpasses til markedet.
3.4 Betaling kan ekstraordinært aftales ved fremsendelse af faktura med betalingsfrist på maksimalt 14 dage. Sker betaling ikke rettidigt pålægges rykkergebyrer samt morarente tilsvarende 2% pr. påbegyndt måned beregnet fra fakturadato.

4. LEVERING
4.1 Alle leveringstider er vejledende således at forstå at levering kan ske inden for et aftalt tidspunkt. Såfremt dette måtte være nødvendigt skal særskilt aftale indgås mellem begge parter for at være bindende.
4.2 Levering sker som udgangspunkt med GLS, enten til pakkeshop, til firmaadresse eller til privat adresse efter kundens valg. Ønskes en anden type levering eller ønsker b2b kunden selv at afklare fragt skal dette aftales særskilt inden bestilling. 
4.3 I tilfælde af forsinket levering er kunden berettiget til at ophæve købet, hvis levering ligger længere end 60 dage frem i tiden. Dette skal senest meddeles Triathlonshop 15 dage før den meddelte leveringsdato. Sker annullering ikke rettidigt er kunden forpligtet af købet og levering. Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at kræve erstatning for forsinket levering.
4.4 Triathlonshop forbeholder sig ejendomsret på varerne der er bestilt og kan i tilfælde af købers manglende betaling eller konkurs, kræve varerne returneret vha. Skifteretten.

5. REKLAMATION
5.1 Køber har 6 måneders reklamation. 
5.2 Reklamation skal ske i samme øjeblik og ikke senere end 2 dage efter, at en fejl er konstateret. I givet fald bortfalder retten til reklamation.
5.3. Triathlonshop betinger sig ret til at afhjælpe en reklamation i det tilfælde at det anses og vurderes som mest hensigtsmæssigt. Dette kan f.eks. være et tilbud om at Triathlonshop tilbyder en ny vare til en lavere pris som erstatning eller tilbyder at købe varen retur - med henblik på videre- / brugtsalg. Opmærksomheden henledes på, at Triathlonshop ikke har afhjælpningspligt i henhold til købeloven, men at dette tilbydes som en ekstraordinær service.

6. ANSVAR
6.1 Som køber / b2b kunde hos Triathlonshop kan du ikke gøre krav gældende på nogen områder, hvilket også indebærer direkte og/eller indirekte tab, drifts- og/eller avance tab m.fl.
6.2 Triathlonshop er ikke ansvarlig udover almindelige betingelser iht. produktsnsvarsloven. Triathlonshops beløbsmæssige ansvar kan således aldrig være højere end den forsikringsmæssige dækning.
6.3 Begge parter er i forbinderlse med handel underlagt tavshedspigt. Et evt. brud på fortroligheden fra købers side vil blive sanktioneret med bod iht. gældende lovgivning.

7. LOVVALG
7.1 Dansk ret finder altid anvendelse ved b2b handler
7.2 Den internationale købelov - CISG - finder ikke anvendelse ved b2b handler 
7.3 Domstols- og voldgiftsbehandling finder sted ved Retten i København efter voldgiftinstituttets regler.

Triathlonshop ApS
Bibliotekvej 53B, 1. sal
2650 Hvidovre
CVR 36413662
Mail: info@triathlonshop.dk